All posts by Sara Bjurström

Sommaren på Forumtorget

Arbetet med Forumtorget i Uppsala pågår för fullt. I enlighet med överenskommelsen med Uppsala kommun och fastighetsägare vid Forumtorget, har nu Centrum för AMP format en lokal organisation anpassad efter […]

Läs mer

Första piloten klar

Kommunstyrelsen i Uppsala tog idag ett beslut som fastställer att Uppsala blir första pilotprojektet för AMP-modellen i Sverige. AMP-modellen är en nyligen framtagen metod för att skapa attraktiva och trygga […]

Läs mer

Get started

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.