Skip to main content

Centrum för AMP arbetar för att Forumtorget i Uppsala ska vara en upplevelserik och välkomnande mötesplats året runt. Som ett led i aktiveringen installeras nu 22 stora lampskärmar i gränden ovanför soffan, med mönster- och färgkombinationer unikt framtagna för Forumtorget. Ambitionen är att skärmarna ska bidra till en hemtrevlig och trygg känsla. När mörkret faller på längre fram under säsongen kommer belysningen i skärmarna att tändas.

Genomförandet har möjliggjorts genom ett nära samarbete med Uppsala kommun och fastighetsägarna vid torget. Vår förhoppning är att besökarna kommer uppskatta platsen ännu mer, stannar längre och tar del av övriga händelser och nyheter.