Skip to main content
PLATSORGANISATION

Trevliga och trygga platser

Centrum för AMP bildar en platsorganisation som ges mandat att ansvara för ett aktivt omhändertagande av platsen. Utvecklingen sker utifrån platsens unika förutsättningar och behov.

Utifrån den plats som AMP får i uppdrag att utveckla bildas en platsorganisation. Varje lokal platsorganisation har en heltidsanställd verksamhetsledare som ansvarar för att ta hand om platsen. Verksamhetsledaren utgår från en lokal i gatuplan, en så kallad AMP-hubb.

Platsutvecklingen sker med ett långsiktigt perspektiv. Målsättningen är att bidra till en mötesplats som är tillgänglig för många människor.