AMP-modellen

Hem > AMP-modellen

En ny modell för Platsutveckling

AMP-modellen är en ny arbetsmetod för platsutveckling, baserad på internationella förebilder, men anpassad till svenska förhållanden.  Modellen bygger på att lokala aktörer går samman för att ta ansvar och utveckla platsen där man bor och verkar. Grundtankarna i modellen åskådliggörs i namnet: AMP, Affärs- och Medborgarplats. 

AMP-Modellen bygger på att alla som verkar på en plats går samman i en fast organisation för att arbeta med den. Målet med det långsiktiga arbetet är att platsen ska bli bättre, tryggare, roligare och att de effekter som investeringarna ger ska komma alla till del. Modellen drar erfarenheter från internationella förebilder, men även från svenska samverkansprojekt. De bästa exemplen, från t.ex. New York och London visar att lokala organisationer skapar förutsättningar för mer försäljning hos lokala aktörer, får olika typer av människor att röra sig på platsen även när butikerna är stängda och även ger effekter på kringliggande områden. 

Affär

Affär står för att det är avgörande att ha privata kommersiella krafter närvarande på en plats för att få den levande och attraktiv.  

Medborgare

Medborgare markerar att det är fråga om att skapa offentliga rum som är tillgängliga för alla. De värden som skapas genom dessa rum ska komma alla till del, men med dem följer också ett ansvar att vårda dem.

Plats

Med Plats betonas själva platsens betydelse och nödvändigheten av att skapa en levande attraktiv samhällsmiljö där människor vill uppehålla sig.