Vår bakgrund

Hem > Om oss > Bakgrund

Aktivera samhället mot livsstilsbrott

Trygghetskommissionen tillsattes 2017 av branschorganisationen Svensk Försäkring. Kommissionens uppgift var att analysera utvecklingen av anmälda vardagsbrott såsom inbrott, stölder och skadegörelse, uppklarandegrad och lagföring och ge förslag på åtgärder. I kommissionens första rapport som publicerades i juni 2018 med titeln ”Aktivera samhället mot livskvalitetsbrott” föreslogs åtgärder för att motverka brottslighet och främja ökad trygghet på lokal nivå. Ett av de konkreta förslagen var att aktivera samhällsaktörer kring en plats och att arbeta efter en Affärs- och Medborgarplats-modell. 

För att arbeta med detta grundades Centrum för AMP som en ideell förening av Branschorganisationen Svensk Försäkring, branschorganisationen Svensk Handel, AMF Fastigheter, Atrium Ljungberg, Humlegården Fastigheter och Vasakronan. Tryghetskommissionens arbete leddes av Fredrik Reinfeldt, som nu också är Föreningens ordförande.