Så här är vi strukturerade

Hem > Om oss > Organisationsstruktur

Organisationsstruktur

Branschorganisationen Svensk Försäkring, branschorganisationen Svensk Handel, AMF Fastigheter, Atrium Ljungberg, Humlegården Fastigheter och Vasakronan har bildat Centrum för AMP. Centrum för AMP är en ideell förening för att främja etablering, utveckling och spridning av AMP-modellen i Sverige.

Fredrik Reinfeldt är centrumets styrelseordförande och VD är Sara Eriksdotter Bjurström. Kompetens juridik och platsutveckling finns på centrumets kansli. Samarbete med forskare på Universitet och högskolor är en viktig del i verksamheten.

En Advisory Board kommer att inrättas som ska stödja centrumet med aktuell och nödvändig kunskap på området. Avsikten är att verksamheten ska drivas med utgångspunkt från evidensbaserade erfarenheter och forskning kring situationell brottsprevention.

Den lokala AMP-organisationen

  • är Centrum för AMP:s lokala gren
  • är den viktiga sammanhållande kraften lokalt
  • utgör en fast struktur med egna anställda
  • har representanter från aktörerna 
  • har egen budget och eget mandat att förfoga över platsen
  • håller ihop och driver arbetet i enlighet med grundtankarna i konceptet om Placemaking
  • står för kontinuiteten i platsarbetet

Vi söker pilotplatser

Vill ni arbeta mot att göra en specifik del av er stad
tryggare, säkrare och mer attraktiv?
Kontakta oss