Skip to main content
TRYGGHETSKOMMISSIONEN

Bakgrunden till vår verksamhet

Bakgrunden till Centrum för AMPs verksamhet är Trygghetskommissionens arbete och slutsatser.

Kommissionen tillsattes i juni 2017 på initiativ av branschorganisationen Svensk Försäkring med uppgift att belysa utvecklingen av den anmälda vardagsbrottsligheten och den brottsrelaterade otryggheten samt lägga fram åtgärdsförslag för att bryta den negativa utvecklingen.
Ordförande i kommissionen var tidigare statsministern Fredrik Reinfeldt.

Om trygghetskommissionen
Kommissionen presenterade följande två rapporter:
Aktivera samhället mot livskvalitetsbrott – Trygghetskommissionens förslag på hur säkerhet och trygghet ska kunna öka i människors vardag (juni 2018), vilken är den rapport som ligger grund för Centrum för AMPs verksamhet.
Åtgärdsförslagen fokuserar på den fysiska miljön, genom lansering av en ny platsutvecklingsmodell, den så kallade Affärs- och Medborgarplatsmodellen (AMP-modellen), vilken möjliggör ett brett engagemang av och för samhällets olika aktörer.
Härutöver presenterade Trygghetskommissionen rapporten Den nya tidens livskvalitetsbrott–internationella stöldligor och it-relaterad bedrägeribrottslighet (januari 2019).

trygghetskommissionen.se