Aktivera outnyttjade resurser

Inlägg av författarna till Trygghetskommissionens rapport i Nordisk försäkringstidskrift, utgåva 4 2019: Aktivera outnyttjade resurser för att bygga ett säkert och tryggt samhälle

Get started

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.