Skip to main content

Platsliv enligt AMP

Våra platser

Vill du etablera en AMP i din kommun?

Variation, folklivet, det känns levande och omhändertaget. Man märker att det är någon som tar hand om platsen.

Från Forumtorgets upplevelseundersökning oktober 2023

Så fruktansvärt sorgligt! Ni har varit guld & kommer saknas, det har varit ett sånt otroligt lyft. TACK för allt.

Kommentar på Haninge entrés Instagram 21/11 2023

Härligt med belysning runt pucken och lampskärmarna är fantastiska

Från Forumtorgets upplevelseundersökning oktober 2023

Stod på loppisen den 19 augusti och sålde så bra att allt tog slut, vilket var jätteroligt. Vill också passa på att tacka för allt bra ni jobbar med.

Mail till Haninge entré 4/9 2023

Våra platser

En central del i AMP-modellen är att verksamheterna bedrivs på en avgränsad geografisk plats såsom ett torg eller stråk. Vi passar bäst och behövs mest på platser med stora flöden och hög anonymitet, där det är hög risk för brott. Forskning visar också att det finns ett samband mellan hög koncentration av brott och upplevd otrygghet just i centrumlägen. 

Centrum för AMPs  platsorganisation som ges mandat att ansvara för ett aktivt omhändertagande av platsen. Utvecklingen sker utifrån platsens unika förutsättningar och behov. 

Forumtorget, Uppsala

Sedan våren 2021 arbetar Centrum för AMP med ett aktivt omhändertagande av platsen för att skapa en inbjudande och välkomnade miljö. Forumtorget ska vara en upplevelserik och folklig mötesplats uppskattad av många, över alla säsonger. Under vårt tredje verksamhetsår har platsorganisationen etablerat Forumtorget som den naturliga mötesplatsen för Uppsalas föreningar, organisationer och företag att ta plats i och aktivera detoffentliga rummet. Vi har samarbetat med ett femtiotal föreningar och tillsammans genomfört totalt 35 evenemang och 73 aktiviteter. Forumtorget har haft öppet (i form av vårt dagliga kostnadsfria och säsongsanpassade utbud) sex dagar i veckan med ett snitt på 40 timmar i veckan under 303 dagar. 

Uppsala kommun, Atrium Ljungberg och Vasakronan finansierar arbetet tillsammans med Länsförsäkringar i Uppsala. 

Haninge entré, Stockholm

Vårt pilotprojekt vid Haninge entré drevs enligt AMP-modellen 2021-2023. 

Under 2023 var platsen aktiverad 274 dagar och sammanlagt 149 aktiviteter och evenemang ararngerades. Antal besökare per tillfälle ökade i genomsnitt med 48 procent på aktiviteterna och 78 procent på evenemangen från 2022 till 2023. 

Enligt den RISE-undersökning som gjordes i april 2023 har Haninge entré förflyttat sig i positiv riktning gällande människors uppfattning om attraktivitet, trygghet och meningsfulla aktiviteter på platsen. Undersökningen visar även att dubbelt så många människor dröjde sig kvar på platsen i april 2023 i jämförelse med mars 2022. 

I maj 2023 gjordes en trygghetsmätning som visade att upplevelsen av störande beteenden har minskat med över 30 procent och upplevelsen av skadegörelse har minskat med 40 procent från 2022 till 2023. 

Vi har noterat en spirande communitykänsla bland våra besökare, något även näringsidkare i området har vittnat om. Människor som inte har möts tidigare pratar med varandra på våra loppisar, i kön till torsdagarnas cykelmek eller vid Sommartorgetspysselbord. 

Våra medlemmar

Grundare och medlemmar i Centrum för AMP är följande organisationer.

  • Nyhetsbrev

Denna uppgift är obligatorisk