Skip to main content
PLATSER

Ett aktivt omhändertagande

Centrum för AMP bildar en platsorganisation som ges mandat att ansvara för ett aktivt omhändertagande av platsen. Utvecklingen sker utifrån platsens unika förutsättningar och behov.

Forumtorget, Uppsala

Sedan våren 2021 arbetar Centrum för AMP med ett aktivt omhändertagande av platsen för att skapa en inbjudande och välkomnade miljö. Forumtorget ska vara en upplevelserik och folklig mötesplats uppskattad av många, över alla säsonger.
Uppsala kommun, Atrium Ljungberg och Vasakronan finansierar arbetet.

Läs mer på Forumtorgets hemsida.

Ta del av Platsrapport Forumtorget 2022

Haninge Entré, Stockholm

I början av 2022 inledde Centrum för AMP utvecklingen i centrala Haninge. Uppdraget fokuserar på att ta hand om platsen och utveckla Haninge Entré på ett sätt som ger medborgare och besökare många goda skäl att gå dit, stanna kvar och trivas. Det rör sig dels om fysisk utveckling av platsen för att göra den ännu mer trivsam, trygg och intressant, dels om utveckling av aktiviteter som är lockande för människor i olika åldrar och med olika intressen. Den lokala platsorganisationen Haninge Entré finansieras av Haninge kommun och fastighetsägare i närområdet.

Läs mer på Haninge Entrés hemsida.

Ta del av Platsrapport Haninge entré 2022