Skip to main content

Kunskapsöverföring

Föreläsningar & panelsamtal

Om platsutveckling, platsaktivering och social hållbarhet i praktiken.

”Hur kan en gigantisk väv, ett piano och Instagramkreatörer skapa gemenskap och trygghet i offentliga rummet?”

Med över 10 års erfarenhet av platsutveckling både i teori och praktik har Helena Olsson, VD för Centrum för AMP, hållit otaliga föreläsningar och panelsamtal. Med utgångspunkt i hur socialt ansvar fungerar i praktiken och om hur kultur, samarbeten och närvaro kan skapa tryggare platser kan Helena sätta ihop en föreläsning anpassat efter behov och önskemål.

Exempel på ämnen
Gemenskap i det offentliga rummet
Platsaktivering som fungerar
Kultur i det offentliga rummet
Social hållbarhet i praktiken
Trygghetsskapande platsaktivering

Våra medlemmar

Grundare och medlemmar i Centrum för AMP är följande organisationer.

  • Nyhetsbrev

Denna uppgift är obligatorisk