Skip to main content
OM OSS

Vi gör platser härliga

Centrum för AMP utvecklar och tar hand om offentliga rum. Målet är trevliga och trygga platser som är härliga att vara på. Arbetet sker i samarbete mellan offentliga och privata aktörer.

Centrum för AMP är ett kunskapscentrum för platsutveckling i Sverige. Organisationen utvecklar och sprider AMP-modellen, den platsutvecklingsmodell som lanserades av Trygghetskommissionen år 2018, under ledning av Fredrik Reinfeldt.

Platsutvecklingen sker genom avtalsbaserade samarbeten med kommuner och lokala fastighetsägare, där Centrum för AMP bildar en lokal platsorganisation vid varje plats, vilket är en nyckelfaktor för ett aktivt omhändertagande.

Bakgrund

Centrum för AMP bildades 2019 som ett resultat av Trygghetskommissionens arbete. En av de viktigaste slutsatserna i kommissionens rapport ”Aktivera samhället mot livskvalitetsbrott”, var behovet av att tillsätta en ny platsutvecklingsmodell, den så kallade AMP-modellen.

Organisationsform

Centrum för AMP är en ideell förening som verkar för utveckling och spridning av AMP-modellen i Sverige. Eventuella överskott går tillbaka in i verksamheten.

Medlemmar

Grundare och nuvarande medlemmar i Centrum för AMP är följande organisationer.

  • Svensk Försäkring
  • Svensk Handel
  • AMF Fastigheter
  • Atrium Ljungberg
  • Humlegården Fastigheter
  • Vasakronan

Styrelse

Styrelsen representeras av:

  • Ordförande, Fredrik Reinfeldt
  • Christina Lindenius, Svensk Försäkring
  • Michael Lundin, Svensk Försäkring
  • Sofia Larsen, Svensk Handel
  • Vice ordf. Thomas Erséus, AMF Fastigheter
  • Mattias Celinder, Atrium Ljungberg
  • Anneli Jansson, Humlegården Fastigheter
  • Johanna Skogestig, Vasakronan
  • Martin Kits, Svensk Handel