Skip to main content

Centrum för AMP

Om oss

Centrum för AMP är en idéburen ideell och allmännyttig förening.

Om oss

Centrum för AMP är en idéburen ideell förening som grundades 2019 av branschorganisationerna Svensk Försäkring och Svensk Handel tillsammans med fastighetsbolagen AMF Fastigheter, Atrium Ljungberg, Humlegården Fastigheter och Vasakronan. 

Öka trygghet och minska brott
Föreningens uppdrag är att utveckla en svensk modell för det offentliga rummet i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten utifrån internationellt beprövad praktik och teori. Vi benämner den AMP-modellen (affärs- och medborgarplatsmodellen). 

Nationell anpassning
Eftersom samhällsstruktur, rättssystem och klimat skiljer sig mellan olika länder har vi genom praktisk
verksamhet i piloterna Forumtorget och Haninge entré under flera års tid utvecklat AMP-modellen för hur platsutveckling bäst kan bedrivas utifrån nordiska förhållanden och regelverk.

Finansiering
AMP-modellen omfattar finansiering, metod och uppföljning av platsaktivering i det offentliga rummet och utformas vanligen som ett idéburet offentligt partnerskap (IOP).  AMP-modellen passar bäst i kommersiellt centrala lägen där stora flöden av folk skapar anonymitet och fler möjligheter till brott. Centrum för AMP finansieras av medlemsavgifter. 

Evidensbaserat
Centrum för AMP lägger stor vikt vid att driva en evidensbaserad verksamhet. Vi utvärderar, analyserar
och tillvaratar lärdomarna från våra platsverksamheter och delar detta med våra intressenter och finansiärer genom vårt kunskapscentrum. Utöver kunskapscentret utgörs Centrum för AMPs uppdrag av att etablera AMP-modellen på fler platser. 

Organisation

Centrum för AMP är en idéburen ideell förening med ett kansli baserat i Stockholm.

Grundare och medlemmar i Centrum för AMP är följande organisationer:
Svensk Försäkring
Svensk Handel
AMF Fastigheter
Atrium Ljungberg
Humlegården Fastigheter
Vasakronan

Styrelsen representeras av följande personer:
Ordförande, Fredrik Reinfeldt
Christina Lindenius, Svensk Försäkring
Michael Lundin, Svensk Försäkring
Sofia Larsen, Svensk Handel
Vice ordf. Thomas Erséus, AMF Fastigheter
Mattias Celinder, Atrium Ljungberg
Anneli Jansson, Humlegården Fastigheter
Johanna Skogestig, Vasakronan
Martin Kits, Svensk Handel

Träffa vårt team

Är du intresserad av att jobba med oss? Skicka en spontanansökan till info@centrumforamp.se eller kika in på våra platser.

Johanna Carlberg

Johanna Carlberg

Philippa Staffas

Philippa Staffas

Carlos Lopez

Carlos Lopez

Vincent Messenger

Vincent Messenger

Våra medlemmar

Grundare och medlemmar i Centrum för AMP är följande organisationer.

  • Nyhetsbrev

Denna uppgift är obligatorisk