Skip to main content

Samhällsutveckling

Vi levandegör platser för att skapa trygghet och minska brott.

Våra mötesplatser är aktiverade året runt och bemannade sex dagar i veckan.

Om AMP-modellen

Affärs- och medborgarplatsmodellen (AMP-modellen) är en platsutvecklingsmodell som syftar till att levandegöra platser för att skapa trygghet och minska brott genom utveckling av offentliga rum. Modellen utgår från att en trygg och trivsam plats är där både kommersiella verksamheter (Affär) och människor (Medborgare) vill vara.Affär

Affär står för betydelsen av att ha kommersiella krafter närvarande på en plats för att få den levande och inbjudande.Medborgare

Medborgare understryker vikten av att skapa offentliga rum som är tillgängliga för alla. De värden som skapas genom dessa rum ska komma alla till del.   Plats

Plats betonar platsens betydelse och nödvändigheten av att skapa en levande attraktiv samhällsmiljö där människor vill vara.   

108st

aktiviteter och evenemang på Forumtorget per år.

303 dagar

per år är Forumtorget öppet.

359 dagar

med konstutställningar vid Haninge entré.

40h

i veckan är Forumtorget öppet.

Kunskapscentrum

Centrum för AMP är ett kunskapscentrum inom platsutveckling. Med hjälp av pilotprojekt i flera städer bygger vi upp kunskap om vilken typ av utveckling och verksamhet som fungerar bäst för svenska förhållanden.

I vårt Kunskapscentrum kan du läsa mer om hur platsutveckling går till och vilka resultat vårt arbete ger.

Senaste nytt

Våra medlemmar

Grundare och medlemmar i Centrum för AMP är följande organisationer.

  • Nyhetsbrev

Denna uppgift är obligatorisk