Vi skapar livskvalitet
genom platsfokus

Centrum för AMP aktiverar samhällets resurser för att skapa bättre platser för de som bor och vistas på dem. Genom detta ökar vi människors livskvalitet, det sociala engagemanget och tryggheten.

Läs mer

Affärs- och medborgarplats (AMP)

AMP-modellen är platsfokuserad, och arbetar med en fast organisation som har mandat över den offentliga platsen. På så sätt tillhandahåller vi en neutral arena som bryter upp de låsningar som ofta finns i samarbetet mellan olika aktörer. Genom att driva arbetet med att aktivera och ta tillvara kompetens och resurser hos polis, kommuner, fastighetsägare och näringsliv på ett nytt sätt skapar vi en långsiktigt hållbar utveckling.
Läs mer

Vi söker pilotplatser

Tillsammans med forskare och experter tar vi fram den bästa evidensbaserade kunskapen kring hur denna typ av arbete ska bedrivas. Nu söker vi pilotplatser som vill vara med i ett första skede med start våren 2021.
Kontakta oss

Vår bakgrund

Centrum för AMP bygger på ett förslag från Trygghetskommissionen och är en ideell förening grundad av Svensk Försäkring, Svensk Handel, AMF Fastigheter, Atrium Ljungberg, Humlegården Fastigheter och Vasakronan.
Läs mer