Skip to main content

Carlos Lopez anställs som verksamhetsledare för AMP Forumtorget och lämnar därmed uppdraget som VD för Uppsala Danscenter. Det har varit en fantastisk resa och utmaning att skapa en plattform och destination för dans genom Uppsala Danscenter men nu är jag redo att pröva något nytt säger Carlos. Jag ser verkligen fram emot att få bidra till att fylla Forumtorget med liv och att göra det till vårt gemensamma vardagsrum och naturliga mötesplats i Uppsala City.

Carlos stora samhällsengagemang och omfattande nätverk i Uppsala gör honom till rätt person att ta vårt arbete med Forumtorget vidare säger Centrum för AMPs ordförande Fredrik Reinfeldt. När pandemin så småningom klingar av är det viktigt att vi blickar framåt och hittar tillbaka till våra offentliga rum.

Som verksamhetsledare kommer Carlos att ansvara för att leda arbetet vid AMP Forumtorget. Uppdraget fokuserar på att utveckla AMP Forumtorget på ett sätt som ger medborgare och besökare i staden många goda skäl att gå dit, stanna kvar och trivas. Det rör sig dels om fysisk utveckling av platsen för att göra den ännu mer trivsam, säker och intressant, dels om utveckling av aktiviteter som är lockande för människor i olika åldrar och med olika intressen. Aktiviteterna är en blandning av helt ideella evenemang och händelser som involverar näringslivet på platsen. Genomsyrande är att verksamheten ska möjliggöra ett lokalt engagemang och vara inkluderande för alla. Carlos börjar den 1 mars och under april kommer föreningens lokal i hörnet Kungsängsgatan-Bredgränd att öppna. Därefter kommer det successivt att börja hända allt mer på torget och alla aktiviteter kommer att utformas med stor hänsyn till rådande restriktioner. Verksamheten kommer inte att kunna bli synlig så snabbt som vi hade hoppats av hänsyn till restriktionerna, vi har dock beredskap att snabbt växla upp när restriktionerna lättas säger Centrum för AMPs vd Sara Bjurström.

Centrum för AMP är en ideell förening för att främja etablering, utveckling och spridning av Affärs- och MedborgarPlats-modellen (AMP) i Sverige. Grundare och medlemmar är branschorganisationerna Svensk Försäkring och Svensk Handel samt de fyra fastighetsbolagen AMF Fastigheter, Atrium Ljungberg, Humlegården Fastigheter och Vasakronan.

Presskontakt: Sara Bjurström, sara.bjurstrom@centrumforamp.se, 08-211800, www.centrumforamp.se