Centrum för AMP förstärker organisationen med två rekryteringar

Rekryteringen av två nyckelpersoner till Centrum för AMP är nu avslutad. Marcus van Dijk tillträder tjänsten som platsutvecklare den 1 februari 2021. Lotta Stylander har tillträtt tjänsten som jurist på deltid under hösten 2020 och kommer att arbeta heltid från och med den 2 januari 2021.

– Jag är mycket nöjd över att nu ha kunnat förstärka organisationen med dessa erfarna och kompententa personer. Båda har värdefulla erfarenheter med sig som är viktiga nu när vi tar nästa steg och ska inleda arbetet i vår första pilot vid Forumtorget i Uppsala säger vd Sara Bjurström.

Marcus har arbetat på City i Samverkan Stockholm under nio år och har haft en mängd olika arbetsuppgifter och ansvarsområden. Senast som kommunikationsansvarig där han har ansvarat för organisationens varumärke. Han har även arbetat med analyser, undersökningar, metodutveckling, planering av seminarier och samordning av offentliga och privata aktörer för att utveckla platser.

– Centrum för AMP är en spännande organisation som jag har följt sedan starten. AMP:s ambitioner att kombinera evidensbaserade studier med de bästa praktiska erfarenheterna känns inspirerande. Varje plats är unik, och jag tror det finns mycket att vinna på att utveckla genomtänkta metoder som kan skapa samhällsnytta och göra skillnad på riktigt, säger Marcus.

Lotta kommer närmast från en anställning som fastighetsjurist på Fastighetsägarna. Hon har över 20 års erfarenhet som jurist inom ett flertal områden som är centrala för Centrum för AMP:s verksamhet, däribland fastighetsrätt, föreningsrätt och allmän affärsjuridik. Hon har även stor erfarenhet av utredningsarbete och rättsliga processer samt avtalsförhandling.  

– Det känns oerhört inspirerande att få denna möjlighet att arbeta samhällsinriktat, med en fot kvar i näringslivet. Centrum för AMP:s verksamhet ligger så rätt i tiden. Frågorna om hur vi, i den digitala tidseran, hittar verktygen för att bibehålla och utveckla ett gott samhällsklimat engagerar allt fler, säger Lotta.

– Centrum för AMP är nu redo att inleda arbetet med våra piloter. Ett banbrytande arbete för att aktivera offentliga platser kan utvecklas färdigt. Vi är rätt bemannade för att börja förbereda allt som behöver göras efter pandemin. Det säger Fredrik Reinfeldt, ordförande för Centrum för AMP.

Presskontakt: Sara Bjurström, sara.bjurstrom@centrumforamp.se, 08-211800, www.centrumforamp.se

Get started

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.