Skip to main content

Platsutveckling av offentliga rum engagerar allt fler. Lyssna på Centrum för AMPs VD Sara Bjurström som beskriver hur AMP-modellen används för att skapa positiva värden.

Larmtjänstpodden #57 Tryggare platser med lokalt engagemang

Om Centrum för AMP

Centrum för AMP utvecklar offentliga rum. Vår vision är attraktiva och trygga platser som är välkomnande för alla. Det leder bland annat till positiva upplevelser, förhöjd livskvalitet, ökade fastighetsvärden och ökad handel. Vi förverkligar visionen genom att skapa lokala platsorganisationer, som med ett tydligt mandat och ansvarstagande utvecklar och tar hand om platsen.

centrumforamp.se