Skip to main content

Carlos Lopez, verksamhetsledare Forumtorget

“Vi ser Forumtorget som en möjliggörare för kulturen att ta plats i offentliga rummet och därmed göra kultur mer tillgänglig”

Konstmånad på Forumtorget i Uppsala

Under mars 2024 fylldes torget av konst från totalt 16 lokala konstnärer som lockade över hundra besökare till lördagvernissagen. Initiativet var ett  samarbete mellan galleriet Zeitgeist och AMP-organisationen på Forumtorget. Syftet var att tillgängliggöra konst i offentliga rummet och skapa en arena för människor från olika delar av stan att mötas.

“Vi ser Forumtorget som en möjliggörare för kulturen att ta plats i offentliga rummet och därmed göra kultur mer tillgänglig” säger Carlos Lopez, verksamhetsledare på Forumtorget.

Konsten byttes varje vecka då även konstnärerna var på plats och presenterade verken. Konsten var tillgänglig för allmän beskådan dygnet runt i den upplysta paviljongen, hela mars månad.

“Vinterpaviljongen på Forumtorget är en fantastisk plats och en möjlighet för många att uppleva konst i sin vardag, precis sånt här älskar vi att jobba med! Vår ambition är att tillgängliggöra konst för alla”  säger Sofia Bo, Eventkoordinator på Zeitgeist.  

Intill paviljongen visades även 22 kartor över olika orter i Uppsala. Kartorna är illustrerade av Sofia Bo och kombinerades med en liten anekdot eller berättelse från olika Uppsalaprofiler från respektive ort. Vid verken hade även alla besökare möjlighet att själva svara på frågan ”Vilken plats tycker du om?” och lägga i Forumtorgets brevlåda vilket resulterade i över hundra anekdoter från Uppsalaborna.

 Exempelvis skrev Ivy, 28 år:
”Stenhagen är platsen där jag lärde mig vad gemenskap innebär. Så tacksam för min tid där.”

Och Folke 94 år:
”Mitt Uppsala! – Sommaren 1956 flyttade jag till Uppsala med maka och en tvåårig dotter. Jag hade min bil parkerad inne på gården till Storgatan 26 under den tid lind som fortfarande står utanför UKK. Vi såg Vaksalaviadukten byggas och kvarteret Siv rivas och Sivia börja ta form innan vi flyttade. I tjugoårsåldern bodde tvååringen en tid i Sivia, Nu bor jag åter så att jag sett kvarteret Siv rivas ännu en gång, men undrar om jag får se det resa sig ur grushögarna igen.”

På lördagar fick även alla barn dessutom färglägga en egen illustration av Uppsala och ta med hem.

“Vi strävar alltid efter att ha interaktiva element i våra konstutställningar. Det finns en symbolik i att det är vi människor som färglägger städerna. Linjerna finns där i form av infrastruktur, men det är vi som färglägger” säger Sofia Bo.

Den gemenskap och det engagemang som uppstod och den stolthet som Uppsalaborna känner för sina stadsdelar var otroligt fint att få dela.

Läs mer om satsningen i  Fastighetstidningen och Upsala Nya Tidning (låst artikel)

Våra medlemmar

Grundare och medlemmar i Centrum för AMP är följande organisationer.

  • Nyhetsbrev

Denna uppgift är obligatorisk