Skip to main content

Platsaktivering som fungerar – AMP-modellen i praktiken 2023

Tre år med AMP-modellen har etablerat Forumtorget som den naturliga mötesplatsen för Uppsalas föreningar, organisationer och företag att ta plats i och aktivera det offentliga rummet. Tack vare bland annat en ny växtvägg, konstutställningar dygnet runt hela året samt ett offentligt piano och foodtrucks vistades dubbelt så många vid Haninge entré 2023. Läs Centrum för AMPs platsrapporter för 2023.

Den idéburna ideella förening Centrum för AMP har som övergripande mål att levandegöra offentliga rummet för att skapa trygghet och minska brott. Detta görs genom att skapa attraktiva miljöer och positiva upplevelser. På både Haninge entré och Forumtorget i Uppsala har platserna varit aktiverade runt 300 dagar under 2023 med alltifrån konstutställningar till curlingbana.

Platsrapporterna beskriver den verksamhet som bedrivits enligt AMP-modellen varje dag året runt. De redogör både de effekter som verksamheterna har haft på platserna i form av ökad trygghet, trivsel och gemenskap men också hur verksamheterna tagit sig an platsernas specifika utmaningar.  Några av målen är att få människor att vistas längre på platsen samt att locka en bred målgrupp då det ökar trygghetskänslan.

“Med hjälp av en mängd olika aktiviteter och samarbeten med lokala föreningar och aktörer har vi genom undersökningar sett att besökarantalet, tryggheten och attraktiviteten har ökat. Det ser vi som ett kvitto på att vi är på rätt väg men även att det finns massor av utvecklingspotential” säger Helena Olsson, VD för Centrum för AMP. 

I platsrapporterna delar Centrum för AMP med sig av sina metoder och erfarenheter från den operativa verksamheten. Rapporterna är en återkoppling till AMPs lokala partners i form av kommuner och fastighetsägare lika mycket som en inspirationskälla och summering av insikter om hur platsaktivering fungerar i praktiken. 

“Vi hoppas kunna inspirera fler att satsa på platsaktivering i offentliga rummet. Platsrapporterna är vårt skyltfönster för vad AMP-modellen levererar till en plats. Vi har en hög ambitionsnivå. Vår vision är att få alla människor att alltid känna gemenskap och trygghet på offentliga platser.” avslutar Helena Olsson 

Våra medlemmar

Grundare och medlemmar i Centrum för AMP är följande organisationer.

  • Nyhetsbrev

Denna uppgift är obligatorisk