Skip to main content

“För att jobba framgångsrikt med platsaktiveringar behövs en oberoende kraft som driver på frågorna utan egenintresse.”

Möt Johanna Skogestig, VD för Vasakronan som är ny vice ordförande i styrelsen för Centrum för AMP. I nedanstående intervju berättar hon om fördelarna med att jobba med AMP-modellen och resultatet av arbetet 

Vasakronan är en av sex grundare till Centrum för AMP. Varför engagerar sig Vasakronan i Centrum för AMP? 
En stor del av Vasakronans arbete handlar om att skapa miljöer som upplevs som trygga för alla som rör sig i och runt våra fastigheter. Många saker kan vi göra på egen hand men ofta krävs någon form av samverkan med många andra intressenter, inte minst med kommunen. AMP är en platsoberoende modell som angriper frågan om platsutveckling på ett strukturerat och evidensbaser bra sätt.   

Vad finns det för mervärden som medlem i Centrum för AMP?
Centrum för AMP är en oberoende part som har en organisation med hög kompetens att driva och initiera aktiviteter som når en bredare målgrupp. För att jobba framgångsrikt med platsaktiveringar behövs en oberoende kraft som driver på frågorna utan egenintresse.   

Varför tycker du att arbete med platsutveckling i det offentliga rummet är viktigt? 
Vi vet att människor vill vara där andra människor är och att platser där det rör sig många människor ofta uppfattas som trygga. Därför behöver vi samla alla goda krafter vi kan och ge människor skäl att vistas på en plats.  Alla vinner på den ökade attraktivitet som platsen får, och den trygghetskänsla det medför.  För oss som fastighetsägare och samhällsbyggare är platsutveckling en naturlig och självklar del av vår affär och ett sätt att ta ansvar.  

Vilka är AMPs största utmaningar enligt dig? 
Att jobba kvalitativt med platsutveckling är ett stort arbete som kräver både kompetens, händer och fötter på plats, varje dag. Det räcker inte med en punktinsats utan kräver uthållighet.  En AMP bygger oftast på en budget på cirka tre miljoner kronor, där kommunen står för hälften och privata aktörer för hälften. Centrum för AMP har modellen för detta men det är inte alltid helt uppenbart för aktörer vilka enorma fördelar det är jämfört med andra typer av samverkansformer.     

Vad i AMP-modellen är de viktigaste framgångsfaktorerna enligt dig? 
AMP-modellen är platsoberoende och kan alltså användas var som helst och i alla kommuner. Ingen behöver uppfinna hjulet vilket är bra, sånt kostar tid och pengar. Sist men inte minst syftar AMP till ett strukturerat omhändertagande 24/7 under minst två år så det finns en långsiktighet som är viktig att få med redan från början.    

Vilka resultat av arbetet kan du se? 
I Uppsala vid Forum-torget har vi en AMP som drivs tillsammans med Uppsala Kommun och Atrium Ljungberg. Den startade i mars 2021 och kommer att pågå åtminstone till årsskiftet 2024/25. Där ser vi tydliga resultat. Det var tidigare en plats som var lite av en utmaning men som idag uppfattas som både livlig, trevlig och upplevs som trygg. Torget har blivit mer av en dragare och en plats där människor gärna stannar till. Vi ser att flödena har ökat och i dagsläget har vi faktiskt inga vakanser i våra hus runt torget. Jag är övertygad om att AMP har varit en bidragande faktor till det 

Våra medlemmar

Grundare och medlemmar i Centrum för AMP är följande organisationer.

  • Nyhetsbrev

Denna uppgift är obligatorisk