Skip to main content

Arbetet med Haninge entré väcker intresse och engagemang hos Haningebor och i media. Just nu installeras det samskapade mosaikverket På väg(g) som invigs den 11 november och för tillfället pågår även en halloweenaktivitet som bjuder in barn och ungdomar att vara med och skapa en stor monsterskulptur i trä.

– Det är många besökare som är nyfikna och frågar vad vi gör, vad det ska bli, och uttrycker en glädje för att vi gör någonting för området, säger Philippa Staffas, verksamhetsledare för Haninge entré.

Lyssna på reportaget i P4.

Läs mer om Halloweenaktiviteten.

Läs mer om mosaikverket På väg(g).

Om Haninge entré

Haninge entré drivs av den ideella organisationen Centrum för AMP som arbetar med att utveckla offentliga rum. Den lokala platsorganisationen Haninge entré finansieras av Haninge kommun, Revelop, Niam, Riksbyggen, SBB Najaden och Ica Maxi Haninge. Den övergripande målsättningen är att ta hand om platsen för att skapa ökad trivsel och trygghet. På plats drivs verksamheten av Philippa Staffas och Karoline Hermansson.

Bild: Sveriges Radio.