Skip to main content

Som tidigare har annonserats, har Centrum för AMP fått förtroendet att aktivera och ta hand om Forumtorget i Uppsala. Vår uppgift är att skapa trygga och attraktiva platser för alla människor. Uppsala kommun och flera fastighetsägare vid torget är med och finansierar utvecklingen i Uppsala. En heltidsanställd verksamhetsledare är på plats och vi arbetar just nu med planering av gestaltning och kalendarium. Så snart pandemiläget tillåter kommer vi att påbörja aktiviteter för allmänheten.

Forumtorget är en central plats i Uppsala med ett rikt utbud av shopping, restauranger och kulturliv. Under de senaste åren har platsen renoverats för att möta framtida behov. Bland annat har arkitektoniska element tillförts platsen och markbeläggningen har bytts ut.

Enligt överenskommelse med Uppsala kommun och fastighetsägare vid Forumtorget kommer platsutvecklingsorganisationen Centrum för AMP arbeta med ett aktivt omhändertagande av Forumtorget, för att skapa en attraktiv miljö att vistas på med ett spännande innehåll. Målet är att platsen ska vara välkomnande och uppskattas av många olika målgrupper under årets alla säsonger.

Centrum för AMPs medarbetare, tillsammans med den heltidsanställda lokala verksamhetsledaren Carlos Lopez, har under våren tagit fram en strategi för aktiveringen av Forumtorget. Här ingår bland annat gestaltning av Forumtorget, för att göra det inbjudande och välkomnande för alla besökare, och att förbereda ett utbud av dagliga aktiviteter för olika målgrupper, i samarbete med det lokala föreningslivet och andra aktörer.

Föreningen kommer vidare att genomföra en forskningsstudie i samarbete med RISE forskningsinstitut, för att följa upp insatserna och dess effekter.

I anslutning till Forumtorget hyrs en lokal – idéhubben – avsedd för Forumtorgets verksamhet. Lokalen kommer att fylla en funktion som samlingsplats för föreningar, entreprenörer och andra organisationer som vill förverkliga idéer och skapa positiva upplevelser på Forumtorget.

När pandemiläget tillåter kommer det anordnas dagliga aktiviteter och evenemang på platsen. Vi är i full gång med planering av kalendarium, men det finns plats för fler uppslag.

Välkommen till Forumtorget – tillsammans skapar vi verklighet av goda idéer!

Kontakt

Följ oss gärna på forumtorget.se samt i sociala medier. Vill ni som kommun eller fastighetsägare veta mer om AMP-modellen och vilka värden som kan skapas, kontakta VD Sara Bjurström, sara.bjurstrom@centrumforamp.se

Om Centrum för AMP

Centrum för AMP utvecklar offentliga rum. Vår vision är attraktiva och trygga platser som är välkomnande för alla. Det leder bland annat till positiva upplevelser, förhöjd livskvalitet, ökade fastighetsvärden och ökad handel. Vi förverkligar visionen genom att skapa lokala platsorganisationer, som med ett tydligt mandat och ansvarstagande utvecklar och tar hand om platsen.

centrumforamp.se