Skip to main content

“Så kan vi trygga offentliga rum”

I Dagens Industri 27 oktober 2023 lyfter Centrum för AMPs ordförande, Fredrik Reinfeldt, AMP-modellen som metod för att bevara vårt öppna samhälle.

Med hänvisning till det brutala attentatet i Bryssel skriver han om hur vår upplevda trygghet minskar i det offentliga rummet:

“Efter pandemin och som en följd av ökad e-handel tillsammans med känslan av en gängkriminalitet som breder ut sig överallt, riskerar fler välja bort att röra sig allt för mycket på offentliga platser. Våra största och mest centrala torg och platser runtom i våra städer riskerar bli mer folktomma och domineras av några få.”

Och fortsätter:

“Det offentliga rummet måste göras attraktivt, rent och väl omhändertaget. När olika aktiviteter erbjuds kommer fler medborgare att komma till platsen och stanna kvar längre än de tänkt. Där andra människor är vill alla andra också vara. En spiral sätts igång, människor fungerar som magneter för varandra. Blandningen ger känslan av att alla har en plats, det bygger trygghet.”

I artikeln förklarar Fredrik Reinfeldt hur AMP-modellen fungerar och summerar:

“Alla vinner på den ökade attraktivitet som platsen får, och den trygghetskänsla det medför. När platsen blir trygg sprider det sig till slut också till de som hört rykten om något annat.”

Läs hela artikeln här

Våra medlemmar

Grundare och medlemmar i Centrum för AMP är följande organisationer.

  • Nyhetsbrev

Denna uppgift är obligatorisk